Menu serwisu
Start
Patron Szpitala
Dyrekcja szpitala
Oddziały szpitalne
Blok Operacyjny
Poradnie specjalistyczne
Diagnostyka medyczna
Rehabilitacja i fizykoterapia
Centralna Sterylizatornia
Epidemiologia
Prawa pacjenta
Przetargi
Praca
Kontakt z nami
ISO Akty prawne
Certyfikaty
Księgowość
Kuchnia
Szpital dla Wszystkich
Szukaj
Poczta
Środki unijne
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Przetargi archiwum
Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych
Start
Witamy serdecznie wszystkich pacjentów.
Image

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie świadczy usługi zdrowotne bezpłatnie dla pacjentów ubezpieczonych, posiadających skierowanie od lekarzy rodzinnych lub specjalistów oraz odpłatnie na życzenie pacjenta. W nagłych przypadkach przyjmujemy bez skierowania.
Mamy podpisane umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia - Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu.
Szpital jest położony w części północnej województwa wielkopolskiego jest jedyną placówką lecznictwa zamkniętego na tym terenie.

Swoim zasięgiem działania obejmuje cały teren powiatu złotowskiego, który zamieszkuje 72 tys. osób, natomiast oddział psychiatryczny obejmuje teren byłego województwa pilskiego.
Powiat od północnego zachodu graniczy z województwem zachodnio-pomorskim, od północnego wschodu z woj. pomorskim, natomiast od wschodu graniczy z woj. kujawsko-pomorskim.
Położenie geograficzne szpitala powoduje, że jego rola w całym systemie lecznictwa województwa wielkopolskiego jest bardzo ważna i nie może być zastąpiona przez inne placówki lecznictwa zamkniętego.
Szpital dysponuje lądowiskiem dla helikopterów.

Personel szpitala obowiązuje Kodeks Etyki Pracowników Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

Misja SzpitalaSzpital Powiatowy im.Alfreda Sokołowskiego uzyskał następujące certyfikaty w zakresie świadczenia usług medycznych, ambulatoryjnych i stacjonarnych oraz w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji i profilaktyki prozdrowotnej:

       - Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie zarządzania jakością wydany przez firmę DEKRA Certyfication gmBH w dniu 29.09.2006 r.
         - Certyfikat ISO 14001:2004 w zakresie zarządzania środowiskowego wydany przez firmę DEKRA Certyfication gmBH w dniu 10.10.2007 r.
                - Certyfikat ISO PN-N-18001 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
                                        wydany przez firmę DEKRA Certyfication gmBH w dniu 10.10.2007 r.
CERTYFIKAT BEZPIECZNY SZPITAL 2009
Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali w kategorii 100 najlepszych szpitali publicznych w Polsce przeprowadzany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Warszawie.Szpial bez bólu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Z dniem 01.03.2011r.  Szpital Powiatowy w Złotowie przyjmuje na zasadach ustalonych przez NFZ wieczorową i świąteczną pomoc pielęgniarsko-lekarską.
        nr tel.:  ( 67 )  263 28 92 - lekarz POZ
        nr tel.:  ( 67 )  263 32 57 - pielęgniarka POZ

Jesteś naszym 632041 odwiedzającym